Ulfa, Maria. “Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Mustahik Melalui Program Sentra Ternak Mandiri (STM) Di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) JOMBANG”. JIES : Journal of Islamic Economics Studies 1, no. 2 (September 18, 2020): 99–109. Accessed January 21, 2022. https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies/article/view/202.