Ulfa, M. . “Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Mustahik Melalui Program Sentra Ternak Mandiri (STM) Di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) JOMBANG”. JIES : Journal of Islamic Economics Studies, vol. 1, no. 2, Sept. 2020, pp. 99-109, doi:10.33752/jies.v1i2.202.