[1]
M. . Ulfa, “Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Mustahik Melalui Program Sentra Ternak Mandiri (STM) di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) JOMBANG”, jies, vol. 1, no. 2, pp. 99–109, Sep. 2020.