Ulfa, Maria. 2020. “Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Mustahik Melalui Program Sentra Ternak Mandiri (STM) Di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) JOMBANG”. JIES : Journal of Islamic Economics Studies 1 (2):99-109. https://doi.org/10.33752/jies.v1i2.202.