Ulfa, M. . (2020). Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Mustahik Melalui Program Sentra Ternak Mandiri (STM) di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) JOMBANG. JIES : Journal of Islamic Economics Studies, 1(2), 99–109. https://doi.org/10.33752/jies.v1i2.202