[1]
Ulfa, M. 2020. Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Mustahik Melalui Program Sentra Ternak Mandiri (STM) di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) JOMBANG. JIES : Journal of Islamic Economics Studies. 1, 2 (Sep. 2020), 99–109. DOI:https://doi.org/10.33752/jies.v1i2.202.